Sắt thép xây dựng là loại vật tư xây dựng thiết yếu và có tầm quan trọng cao nhất đối với mọi công trình xây dựng từ trước đến nay. Từ đó nhu cầu lựa chọn loại thép xây dựng chất lượng cũng như tìm đơn vị cung cấp sắt thép xây dựng uy tín là vô cùng quan trọng. Bởi thế cho nên, Công ty Thép Tú Nhận (THEPHAIDUONG.COM.VN) được hình thành để hỗ trợ mọi khách hàng cũng như nhà thầu xây dựng thân thiết trên toàn quốc.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1                19,380                      19,380
D 8 vằn Kg 1                19,435                      19,435
D 10 Gr40 Cây 6.22                19,200                    119,424
D 12 CB300 Cây 9.85                18,925                    186,411
D 14 CB 300 Cây 13.56                18,870                    255,877
D 16 Gr40 Cây 17.2                18,870                    324,564
D 18 CB300 Cây 22.4                18,870                    422,688
D 20 CB 300 Cây 27.7                18,870                    522,699
D 22 CB 300 Cây 33.4                18,870                    630,258
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT  – HÀNG CÔNG TRÌNH
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D 10 CB400, CB500 Cây 6.89                19,420                    133,804
D 12 CB400, CB500 Cây 9.92                19,145                    189,918
D 14 CB400, CB500 Cây 13.59                19,090                    259,433
D 16 CB400, CB500 Cây 17.84                19,090                    340,566
D 18 CB400, CB500 Cây 22.48                19,090                    429,143
D 20 CB400, CB500 Cây 27.77                19,090                    530,129
D 22 CB400, CB500 Cây 33.47                19,090                    638,942
D25 CB400, CB500 Cây 43.69                19,090                    834,042
D28 CB400, CB500 Cây 55.04                19,090                  1,050,714
D 32 CB400, CB500 Cây 71.84                19,090                  1,371,426
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1                19,500                      19,500
D 8 vằn Kg 1                19,500                      19,500
D 10 Gr40 Cây 6.25                19,380                    121,125
D 12 CB300 Cây 9.85                19,105                    188,184
D 14 CB 300 Cây 13.56                19,050                    258,318
D 16 Gr40 Cây 17.25                19,050                    328,613
D 18 CB300 Cây 22.4                19,050                    426,720
D 20 CB 300 Cây 27.7                19,050                    527,685
D 22 CB 300 Cây 33.4                19,050                    636,270
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO  – HÀNG CÔNG TRÌNH
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D 10 CB400 Cây 6.86                19,380                    132,947
D 12 CB400 Cây 9.88                19,105                    188,757
D 14 CB400 Cây 13.59                19,050                    258,890
D 16 CB400 Cây 17.73                19,050                    337,757
D 18 CB400 Cây 22.45                19,050                    427,673
D 20 CB400 Cây 27.7                19,050                    527,685
D 22 CB400 Cây 33.75                19,050                    642,938
D25 CB 400 Cây 43.78                19,050                    834,009
D28 CB 400 Cây 55.04                19,050                  1,048,512
D32 CB 400 Cây 71.91                19,050                  1,369,886
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP ÚC  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 VAS Kg 1                    19,320                            16,070
D 8 vằn VAS Kg 1                    19,375                            16,125
D 10 Gr40 Cây 6.211                    19,535                          121,332
D 12 CB300 Cây 9.849                    19,205                          189,150
D 14 CB 300 Cây 13.562                    19,150                          259,712
D 16 Gr40 Cây 17.214                    19,150                          329,648
D 18 CB300 Cây 22.417                    19,150                          429,286
D 20 CB 300 Cây 27.685                    19,150                          530,168
D 22 CB 300 Cây 33.402                    19,150                          639,648
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP MỸ  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1                19,320                      19,320
D 8 vằn Kg 1                19,375                      19,375
D 10 CB300 Cây 6.1                18,930                    115,473
D 12 CB300 Cây 9.5                18,655                    177,223
D 14 CB 300 Cây 12.85                18,600                    239,010
D 16 Gr40 Cây 16.85                18,600                    313,410
D 18 CB300 Cây 21.5                18,600                    399,900
D 20 CB 300 Cây 26.5                18,600                    492,900
D 22 CB 300 Cây 32.5                18,600                    604,500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0977574015

Contact Me on Zalo