Sắt thép xây dựng là loại vật tư xây dựng thiết yếu và có tầm quan trọng cao nhất đối với mọi công trình xây dựng từ trước đến nay. Từ đó nhu cầu lựa chọn loại thép xây dựng chất lượng cũng như tìm đơn vị cung cấp sắt thép xây dựng uy tín là vô cùng quan trọng. Bởi thế cho nên, Công ty Thép Tú Nhận (THEPHAIDUONG.COM.VN) được hình thành để hỗ trợ mọi khách hàng cũng như nhà thầu xây dựng thân thiết trên toàn quốc.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1             20,750                  20,750
D 8 vằn Kg 1             20,805                  20,805
D 10 Gr40 Cây 6.22             20,890                129,936
D 12 CB300 Cây 9.85             20,725                204,141
D 14 CB 300 Cây 13.56             20,670                280,285
D 16 Gr40 Cây 17.2             20,670                355,524
D 18 CB300 Cây 22.4             20,670                463,008
D 20 CB 300 Cây 27.7             20,670                572,559
D 22 CB 300 Cây 33.4             20,670                690,378
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP HÒA PHÁT  – HÀNG CÔNG TRÌNH
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D 10 CB400, CB500 Cây 6.89             21,110                145,448
D 12 CB400, CB500 Cây 9.92             20,945                207,774
D 14 CB400, CB500 Cây 13.59             20,890                283,895
D 16 CB400, CB500 Cây 17.84             20,890                372,678
D 18 CB400, CB500 Cây 22.48             20,890                469,607
D 20 CB400, CB500 Cây 27.77             20,890                580,115
D 22 CB400, CB500 Cây 33.47             20,890                699,188
D25 CB400, CB500 Cây 43.69             20,890                912,684
D28 CB400, CB500 Cây 55.04             20,890             1,149,786
D 32 CB400, CB500 Cây 71.84             20,890             1,500,738
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1             20,800                  20,800
D 8 vằn Kg 1             20,800                  20,800
D 10 Gr40 Cây 6.25             21,020                131,375
D 12 CB300 Cây 9.85             20,855                205,422
D 14 CB 300 Cây 13.56             20,800                282,048
D 16 Gr40 Cây 17.25             20,800                358,800
D 18 CB300 Cây 22.4             20,800                465,920
D 20 CB 300 Cây 27.7             20,800                576,160
D 22 CB 300 Cây 33.4             20,800                694,720
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP TISCO  – HÀNG CÔNG TRÌNH
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D 10 CB400 Cây 6.86             21,020                144,197
D 12 CB400 Cây 9.88             20,855                206,047
D 14 CB400 Cây 13.59             20,800                282,672
D 16 CB400 Cây 17.73             20,800                368,784
D 18 CB400 Cây 22.45             20,800                466,960
D 20 CB400 Cây 27.7             20,800                576,160
D 22 CB400 Cây 33.75             20,800                702,000
D25 CB 400 Cây 43.78             20,800                910,624
D28 CB 400 Cây 55.04             20,800             1,144,832
D32 CB 400 Cây 71.91             20,800             1,495,728
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP ÚC  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 VAS Kg 1                20,660                       16,070
D 8 vằn VAS Kg 1                20,715                       16,125
D 10 Gr40 Cây 6.211                21,025                     130,586
D 12 CB300 Cây 9.849                20,805                     204,908
D 14 CB 300 Cây 13.562                20,750                     281,412
D 16 Gr40 Cây 17.214                20,750                     357,191
D 18 CB300 Cây 22.417                20,750                     465,153
D 20 CB 300 Cây 27.685                20,750                     574,464
D 22 CB 300 Cây 33.402                20,750                     693,092
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THÉP MỸ  – HÀNG DÂN DỤNG
Chủng Loại ĐVT Đơn Trọng/Cây Đơn Giá/kg Đơn Giá /ĐVT
D6.8 Kg 1             20,550                  20,550
D 8 vằn Kg 1             20,605                  20,605
D 10 CB300 Cây 6.1             20,645                125,935
D 12 CB300 Cây 9.5             20,425                194,038
D 14 CB 300 Cây 12.85             20,370                261,755
D 16 Gr40 Cây 16.85             20,370                343,235
D 18 CB300 Cây 21.5             20,370                437,955
D 20 CB 300 Cây 26.5             20,370                539,805
D 22 CB 300 Cây 32.5             20,370                662,025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0977574015

Contact Me on Zalo